امام جعفر صادق علیه السلام : اگر اندازۀ كفايت ، بی‌نيازت كند ، كمترين چيز دنيا بی‌نيازت كند و اگر اندازۀ كفايت بی‌نيازت نكند ، هر چه در دنيا هست بی‌نيازت نكند . (اصول كافي ، ج ۳ ، ص ۲۰۹)
آمیر احمد چگونه «آمیر احمد» شد

با مطالعه تاریخ کهگیلویه اعم از بخش مکتوب آن که توسط مورخین محترم به رشته تحریر درآمده و بخش شفاهی آن که سینه به سینه توسط نقالان نقل شده و بیان کننده بخش نانوشتۀ سرگذشت و پیشینۀ قوم لر و ساکنین این منطقه می باشد ، حکایت از ظهور و نمود علمای بزرگی می کند که نام و آوازۀ ایشان فراتر از منطقۀ محل تولد و سکونت ایشان ، پیوسته بر سر زبانها بوده و حکم مرجعیت دینی نه به معنای مصطلح آن، بلکه به معنای عرفی آن را داشته و همواره محل رجوع مردم بوده و حتی بعد از مرگشان به عنوان اسوۀ زهد و پارسایی و دینداری با اضافه شدن لفظ جد بر نامشان در توسلات و دعاها و حتی سوگندهای مردم این دیار ، نامشان توأم با تکریم ماندگار شده است . (چنانکه جملاتی از قبیل ‘یا جد حاجی آقا ”یاجد میرمؤمن” یا به ‘جد سید آغالی یا میرعلی صفدر’ قسم )، در کلام عامۀ مردم سنتی ما بسیار شنیده میشود. از جمله این مردان بزرگ و الهی که از دوران بچگی نامشان در ذهنم با اوصاف یادشده نقش بسته و ملکۀ ذهنم می باشد .

علمایی چون مرحوم حاجی آقا و سید آغالی(آقاعلی) از سادات امام زاده علی (ع) و میرمؤمن و میر علی صفدر از سادات محترم رضاتوفیق می باشد ، که به عنوان نمادی از دین و عالم دینی مطرح و حکایات بسیار آموزنده و جملات بسیار ارزشمندی در باب دین و دینداری و تجسم عینی دین در رفتار و گفتار ایشان نقل شده و در خاطرات مردم مخصوصأ مردم کهگیلویه به جای مانده است .

اما در دوران معاصر و زمان ما ،یکی از این عالمان ربّانی حجة الاسلام حاج میراحمدتقوی مقدم معروف به آمیراحمد است. ایشان همچون علمای سلف این دیار با مرتبت و جایگاهی خاص بلکه فراتر از گذشتگان به عنوان نمادی عینی از دین و زهد و پارسایی در ذهن اکثر مردم کهگیلویه اَعَم از سادات از طوایف مختلف و خلق الله از ایلات گوناگون اَعَم از بویراحمد و طیبی و بهمئی و دشمن زیاری و چرامی شکل گرفته است . گرچه به حمداله دیار کهگیلویه عالمان بزرگی از تیره و طوایف مختلف اَعَم از سید و خلق داشته و دارد و هر کدام بر اساس بضاعت علمی و معنوی خود در اشاعۀ فرهنگ دینی و اسلامی فعال و مؤثر بوده اند ، اما این عالم ربّانی ازبرجستگی خاص برخوردار بوده و حتی همۀ علمای این دیار بر این ادعا معترف ، و عملاً حرمت ایشان را پاس داشته و با تکریم از او یاد می کنند.

آمیراحمد که تحصل کرده نجف است و قریب ده سال ( از ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۸ ) در محضر علمای بزرگ نجف با تهذیب نفس، توأماً کسب فیض نموده است ، بعد از اتمام تحصیل ، به دیار خود کهگیلویه مراجعت نمود. ایشان بعد از این سیر علمی و معنوی گرچه محل سکونت اجدادش شهر کنونی سوق بوده اما در آنجا ساکن نشد و با درایتی خاص و شیوه ای که در میان علمای سلف کم و بیش مرسوم بود ، اما ایشان با سبکی منحصر به فرد آن را باز آفرینی کرد ، در میان ایلات و عشایر با ابزار مسافرتی آن روز ، سوار بر اسب و قاطر به روستاها و قصبات و ایلات مختلف که اکثراً عشایر بوده و ییلاق و قشلاق می کردند مسافرت نموده و به تبلیغ دین و ترویج احکام اسلامی، مخصوصاً تصحیح قرائت نماز و بیان آداب روزه و ضرورت انجام واجبات و معرفی معارف دین یعنی ائمه اطهار(ع) می پرداخت . ایشان با زبان شیرین و اخلاصی که داشت خیلی زود در قلب مردم جای گرفت و احترامی خاص پیدا کرد .

بیشترین حوزۀ فعالیت ایشان در عنفوان جوانی و قبل از انقلاب منطقۀ بویراحمدی کهگیلویه و چرام بود ، به گونه ای که چندین سال در چرام ساکن و تابستان به منطقۀ «پهناللی» در میان سادات امام زاده علی واقع در «جوخانه» می رفت و در میان مردم و با مردم زندگی کرده و با آنها مأنوس بود. همین رفتار و زندگی سادۀ او دلها را به سوی او معطوف ، و کلام سحرآمیزش در مردم بسیار نافذ افتاد و توانست به عنوان شاخص ترین روحانی قبل از انقلاب در منطقۀ بویراحمد و چرام اشتهار پیدا کند . گرچه در سالهای منتهی به وقوع و پیروزی انقلاب اسلامی در شهر دهدشت که از نظر جغرافیایی در منطقۀ متعلق به ایل بویراحمد واقع شده است ، ساکن گردید.

اما ارتباطش با روستاها و عشایر و ایلات هیچ وقت قطع نگردیده و پیوسته در حال سرکشی و حضور در ایلات و عشایر بوده و محل رجوع عشایر بویراحمدی و چرامی مخصوصاً و سایر ایلات کهگیلویه اَعَم از طیبعی و بهمئی و دشمن زیاری گردید. حضور ایشان در شهر تازه تأسیس دهدشت که بعد از سالها ویرانی و خالی از سکنه بودن مجدداَ رونق گرفته بود پایگاه و مرکز ثقلی برای سایر روحانیون و طلاب منطقه گردید و در حقیقت محور ارتباط روحانیون مبلغ و حوزه های علمیۀ نجف ، قم ، شیراز و بهبهان قرار گرفت. وی بدین گونه با شخصیت علمی و معنوی جذابی که داشت و سخت کوشی و تلاش خالصانه ای که در ارتباط با مردم و ساماندهی مبلغین روخانی در منطقه داشت نقطه اتصال مردم با حوزه های علمیه گردید. با وقوع انقلاب اسلامی مردم ایران به رهبری روحانیت و در رأس آنها مرحوم امام (ره) ، آمیر احمد که فعالترین روحانی منطقه و مورد وثوق ترین آنها درنظر مردم بود، بیشتر از گذشته در محوریت دینی قرار گرفته و همۀ نظرها به ایشان معطوف و عملاً رهبریت روحانیت و جهت دهی انقلاب را در این منطقه به عهده گرفت .

با پیروزی انقلاب چتری برای همه گردید و علی الرغم حوادث وتحولات ناشی از خانه تکانی سیاسی و جابجایی وسیعی که در عرصۀ مدیریتی در سطح این منطقه واقع شد و بعضاَ افراط و تفریطها در برخوردها با اشخاص و عوامل مؤثر در رژیم گذشته توسط انقلابیون صورت می گرفت ، ایشان با متانتی خاص و درایتی قابل تحسین هم محترمین سابق را در پناه خود نگه داشته و به آنها آرامش می داد و هم انقلابیون را کنترل کرده و به اعتدال و مردم داری دعوت می کرد .

همین شیوۀ خردمندانه و منحصر به فرد ایشان بود که علی الرغم فراهم بودن همۀ شرایط و نفوذ بسیار ، بدون اینکه حتی یک روز منصب دولتی بگیرد ، یا ارتزاق دولتی داشته باشد، با همان مشی ساده زیستی قبل از انقلاب و ارتباط به همۀ اقشار مردم تنها دغدغۀ او دین و هدایت و راهنمایی مردم در همین مسیر بوده ، حتی جهت گیری سیاسی ایشان هم برمحور دین مداری می باشد و در این راستا با ایجاد دو مدرسه علوم دینی در حوزه خواهران و برادران و تربیت طلاب جوان که بازهم اکثراَ از میان به اصطلاح خلق ( در مقابل سید ) پذیرش شده اند ، خدمات شایانی به این منطقه محروم از نظر فرهنگی مخصوصاَ فرهنگ دینی نمود . امروز ثمرۀ این کار خالصانه ، تربیت دهها عالم دینی و مبلغ مذهبی است که قریب به اتفاق مدرسین حوزه های علمیۀ استان و ائمۀ جمعۀ در سطح استان و حتی استانهای مجاور از شاگردان و تربیت یافتگان حوزه درسی و مکتب اخلاقی او می باشند .

گرچه ایشان هم اکنون یک شخصیت حتی فراستانی و ملی و دینی شناخته شده در کل کشور مخصوصاَ مسئولین عالی رتبۀ نظام و رهبری هستند ،از ایشان نقل نموده اند که فرمودند،( شاید هم از سر تواضع ) آخوندی من در منطقۀ بویراحمد ( مراد طایفۀ بویراحمدی کهگیلویه ) نمود پیدا کرد و تعلق من بیشتر به این منطقه است . به همین خاطر فارغ از اختلافات قومی و قبیله ای که از ویژ گیهای مناطق عشایر است و در مناسبات و ارتباطات بسیار پررنگ می باشد ، ایشان تا کنون توانسته است با شیوۀ خاص خود حتی در جریانات سیاسی که تعصبات قومیتی بیشترین نمود و بروز را دارد ، آن را تا اندازه ای تحت کنترل در آورده و صبغۀ اعتقادی و ارزشی دهد، و باز هم اکثر اقوام و قبایل را زیر چترخود گرد آورد .

لذا همین شیوۀ ومنش منحصر به فرد اوست که میراحمد تقوی مقدم را آمیراحمد کرد ودر خاطرات مردم جاودانه خواهد ماند و انشاء اله باید چنین بماند . قطعاَ مردم کهگیلویه قدر این نعمت الهی را می دانند.عزتش مستدام باد .

 

نوروز پرندوار

استفادﮦ از مطالب با ذکر منبع بلامانع است